باسلام
جواب ازمایش اسپرم و سونوگرافی به حضورتان ارسال گردید. لطفا بفرملیید نیاز به جراحی می باشد؟ ایا با بیمه تکمیلی سامان طرف قرار داد هستید و میتوانم با این بیمه عمل نمایم؟ با تشکر

نظر خود را بنویسید