من الاان دو سه ماه است که واریکوسل چپ و راستم را عمل کردم الاان بیضه سمت راستم ورم کرده یا بزرگ شده آیا قرص و اروی چیزی هست یا نه‌ یا باید شرت یا بیضه بند بزنم شرت وارکوسل

نظرات (1)

سلام هیدروسل در اثر عمل جراحی واریکوسل به درمان دارویی پاسخ نمیده

Comments are closed.