سلام من و واریکوسل ۲ طرفه دارم بیضه چپم کوچیک تر از راست شده ولی بیضه راستم هم دو ظرفهشو داره مایع منی من هم اسپرم تعداد کمی داره ایا من نابارور میشم یا اگر جراحی کنم درست میشه به سن ۱۸ نرسیدم من واریکوسل در سن ۱۳ سالگی گرفتم که اون موقع به بلوغ جنسی نرسیده بودکم خوئئم علتشو نمیدونم اگه میشه راهنمایی کنیید