سلام من ۱۵روز هست عمل واریکوسل درجه ۳کردم اما هنوز رگ ها ی واریکوسلی ناپدید و برطرف نشده کی ناپدید میشن