ایشون من رو خرداد ۹۹جراحی واریکوسل گرید ۲ یک طرفه انجام دادن.
از صبح ساعت ۸ گفتن بیا خودشون ساعت ۲اومدن.
بعدم‌ که عمل کردن واسه ترخیص و رسیدگی به مریض اصلا نیومد توو اتاق من.با شکم جراحی شده من رفتم اتاقش.
۴ماه بعد عمل ازمایش اسپرمم نابود بود از قبل عمل خیلی بدتر.مشکل مورفولوژی نداشتم که پیدا کردم.تحرک سریع از ۱۰ شد ۱.تعداد اسپرم از ۷۰میلیوم شد ۳۵.
بعدم که بهش گفتم.گفت ای یو ای کنید.