سلام پسرم ۱۶ سالشه تو سونو گرافیش کیست بقطر ۲۴ میلیمتر در سر اپیدیدیم چپ مشاهد شده چکار باید براش بکنم