باسلام وخسته نباشید،من واسه استخدامی،به اورولوژی که مراجعه کردم بهم گفتن یه نگاه انداختن بعد گفتن برو سونوگرافی بگیر بیابرام،من هم گرفتم،وجوابش این بوده که دوطرف بیضه حالت طبیعی است. که واریکوسل خفیف درسمت چپ رویت شد حداکثر دیامتر وریدهای شبکه پامپینیفرم بامانوروالسالوار۲/۷میلیمتراندازه گیری شد، میخواستم بپرسم بااین وجود خطرناکه برام یانه؟