سلام آقای دکتر
در جواب سوال ۴۶ فرمودین تحرک اسپرم کمه و باید سونوگرافی واریکوسل انجام بدم. من شش سال پیش موقع خدمت سونو کردم که گفتن واریکوسل گرید ۱ دارم ولی چند ماه پیش نتیجه سونو این بود که داریکوسل ندارم و همه چیز طبیعی بود. همچین چیزی امکان داره؟

نظر خود را بنویسید