سلام دکتر خدمت شما عمل انجام دادم ۳۰مهر بیمارستان نجمیه به خاطر مشکلی که احساس میکنم گفتین بیام برای معاینه نجمیه  ۱۲آذر وقت گرفتم که زنگ زدن گفتن نمیایین چه روزهایی میاین نجمیه که بیام خدمتتون مطب مسیر برام دوره ممنون

نظرات (1)

نظر خود را بنویسید