سلام دکتر من چندروز پیش عمل کردم و روز بعدش دکتر با مشاهده جای عپل و معاینه کردن مرخصم کرد چون خونریزی و ترشحی نداشتم ولی بیضهام ورم داشتن چون دوطرف عمل کردم من همون روزی ک مرخص شدم بعداظهرش نزدیکس داشتم ایا مشکلی داره یا نه