دکتر کیوان آقا محمد پور همسر منو خرداد ۹۹ جراحی واریکوسل کرد در کلینیک میرداماد که خیلی مزخرف و بد بود.
و حتی به اتاق همسرم نیومدن اونو مرخص کنن،ما به اتاق ایشون رفتیم.
۴ ماه بعد عمل کیفیت اسپرم شوهرم بهتر که نشد بدتر هم شد.مورفولوژی که قبل عمل عالی بود در مرکز رویان به ۱ درصد نرمال و ۹۹ درصد غیر نرمال رسید.تحرک سریع ۱۰درصد شد ۲.
و هیچ پاسخی جز اینکه برید ای یو ای کنید نداشتن.در صورتی که دکترای مرکز ناباروری گفتن دیگه ای یو ای هم به درد شما نمیخوره و باید ای وی اف کرد.در این ۱سال بهترین داروهای تقویت اسپرم مصرف شد ولی هیچ فایده ای نداشت.