با سلام .من به مدت ٢ماه طبق تجويز پزشك پودر آندوفرتى استفاده كردم و يك وقفه يك ماهه ايجاد شده آيا ادامه روند استفاده از پودر بايد از سر گرفته شود يا دنباله دو ماه رو ميتونم ادامه بدم براى ماه سوم

نظر خود را بنویسید