دکتر قبلا یه سوال پرسیده بودم،
فرمودید عکس بفرستم.
عکس سوال قبلی رو میفرستم که حضور ذهن داشته باشید.