سلام پسر من هنگام تولد توسط فوق تخصص کودکان ویزیت شد که گفتن هیپو سپادیاس هست ولی نیازی به جراحی نداره وبعد از یکسال ختنه کنید. خواستم راهنمایی کنید که ما چکار کنیم ختنه کنیم یا جراحی نیاز داره؟