سلام دکتر بنده هیپواسپادیاس خفیف دارم و انحراف آلت به پایین و انحراف در حدود کمر الت هست میخواستم بدونم اگر این دوتا بیماری درمان کنم کوتاهی خواهم داشت واگر کوتاه بشه چقد هستش؟

نظرات (1)

سلام کوتاهی شدید نخواهد داشت

Comments are closed.