با سلام. بنده طی ۸ ماه سه بار آزمایش چکاپ دادم که هر سه بار در ادرار گلبول قرمز مشاهده شده. دو بار سونوگرافی کردم که در کلیه و مثانه سنگ یا شن مشاهده نشد. در آزمایش آخر تعداد گلبول قرمز ۴ تا ۶ عدد بوده. در آزمایشهای قبلی عفونت ادراری مشاهده نشد. در آزمایش آخر ۲ تا ۳ عدد گلبول سفید هم بود که پزشک گفتن عفونت هست و دارو دادن. نیاز به پیگیری بیشتر هست؟ تصویر آزمایش آخر رو به پیوست ارسال میکنم خدمتتون. مچکرم.