سلام دکتر وقت بخیر هزینه عمل با دفترچه نیرو های مسلح چقدر میشه؟ دو طرفه گرید دو و سه