سلام من حدود نه ساله دیابت دارم و سه سال هست نعوظ ندارم رفتم انواع دکتر ها و دارو ها ی جنسی روی بدنم جواب نمیدهد شیراز زندگی میکنم ایا راهی به جز عمل هست چون از عمل میترسم البته چربی خون هم دارم