ممنون جناب دکتر. فقط یک نکته اینکه من یادم میاد تا حداقل یک سال پیش هنگام نعوظ صبحگاهی وقتی از تخت بلند میشدم و دستشویی میرفتم نعوظ کامل داشتم. ولی این چند روزه که دقت میکنم میبینم وقتی صبحها از جایم بلند میشم نسبتا زود آلتم شل میشه، این هم نشانه نشت وریدی نیست؟

نظرات (1)

نظر خود را بنویسید