سلام آقای دکتر ،من چند روزه طرف کلیه چپم مثل نبض با شدت میزنه ،شبیه تیکه
علتش چی میتونه باشه؟

نظرات (1)

سلام مربوط به عضلات جدار شکم است

Comments are closed.