سلام سه سال پیش اریک سال عمل کردم جهت ناباروری دوباره امسال سونوکردم ارولوژ گفته واریکوسل داده میخام بدونم عمل مجدد تاپثیر داره وعملکردجنسی تحت تاثیرمیگذاره تشکر