سلام الان یه چند وقتی که تحریک نمیشم و راست نمیشه یا اگه میشه وسط کار ابروریزی میکنه باید چیکار کنم