حرکت اسپرم من ضعیف است وتعداداسپرم سالم Aهم ۴/۱میباشدوتعداداسپرم ناسالم D60/3است داروتاموکسیفین ۱۰مدت سه ماه مصرف کردم بعدا ویتامین ولمن هم مدت ۱۵روز مصرف کردم اگر لطف کنی مرا راهنمای کنی ممنونم اجرکم عندالله

نظرات (1)

سلام،باید از نظر واریکوسل معاینه بشید

نظر خود را بنویسید