سلام آقای دکتر بزرگوار
پزشکی قانونی به من گفته از دکتر متخصص تافردا نامه بیار برام
بنده آزمایش اسپرم دادم امکانش هست براتون ارسال کنم وزحمت بکشین نگاه کنید ببینید قابل درمان هست یا نه و نامشو برام ارسال کنید
از بابت ویزیت هم مشکلی نیست
ممنون