با سلام . من برای بچه دوم اقدام کردیم الان چند ماه گذشته هنوز همسرم باردار نشده . البته بعد سه ماه یه بارداری پوج داشت که منجر به کورتاژ شد . به همین جهت من پیگیر شدم تا ببینم وضعیت اسپرمهام چطوره . چون در بارداری قبلی نیز دکتر رفته بودم و نظرشون این بود که حرکت اسپرمها کمه. آزمایش دادم . میخواستم ببینم الان چه کار باید بکنم . چون بنظرم تو این آزمایش هم حرکت اسپرمها مناسب نیست