اقا دکتر سلام حقانیم ک گفتم ۲۶سالمه و یک سال عروسی کردم این عکسای ازمایشام