سلام من هرغذایی میخورم ادرارم همون بو رومیده میخواستم بدونم خطرناکه؟؟؟سوزش و تیر رنگ ادرار هم ندارم