سلام من مشکل پلاک پیرونی دارم مدت زیادوقت میشود چند پیش شما اومدم ولی کدوم نتیجه نگرفتم