سلام‌آقای‌دکتروقت‌بخیرببخشیدمن‌دانشجویی‌هستم‌که‌هم‌بیماری‌تشنج‌هم‌صافی‌کف‌پاهم‌بیماری‌تک‌کلیه‌دارم‌وتازگی‌هااعلام‌کردن‌به‌صافی‌کف‌پامعافیت‌دائم‌نمیدن‌به‌نظرشماازکدومشون‌اقدام‌کنم‌معافیت‌دائم‌میدن‌ممنون

نظر خود را بنویسید