من مدتی است از شلوارهایی که در ناحیه آلت تناسلی رفو و یا وصله شده استفاده میکنم. عمدتا این وصله ها رو خیاط از لباسهای دست دوم به اون ناحیه میزنه و گاها پیش اومده بدون لباس زیر ساعتها شلوار پای من بوده برای انجام کارهای روزانه. مدتی هست که دو برجستگی به اندازه نصف عدس که به خال یا زیگیل شبیه هست در پایین آلت پدیدار شده.. که درد هم نداره. رابطه جنسی هم مطلقا ندارم. آیا امکان انتقال زیگیل تناسلی از این طریق هست؟

نظرات (1)

Comments are closed.