سلام. شماره تلفن وآدرس مطب ویا بیمارستانی که آقای دکتر درآن بیمارستان ویزیت می کنند.
دوم اینکه چجوری باید برای ویزیت وقت گرفت؟

نظر خود را بنویسید