با سلام/ بنده خدود هشت ماه پیش عمل رادیکل پروستات انجام دادم و در این مدت هیچ نعوظ آلت نداشتم آیا با ویو تراپی مشکلم حل می شود /