دیابت و فشارخون ورفلکس شدید معده یه سال مشکل نعود دارم وقرص هایی مثل سیدنافیل وعیره ازقبیل متفورمین وتاوانکس نمیتونم بخورم درد معدم شدید میشه نمیتونم عدا بخورم ویا بخوتبم جهت برطرف شدن مشکل نعوذ معالجه ام بفرمایید

نظرات (1)

سلام از شوک ویو تراپی میتونید استفاده کنید

Comments are closed.