سلام یک سال پیش ازدواج کردیم‌‌ خانمم شب عروسی ترس و استرس داشت و این کار به شبها و روزهای بعدی کشیده شد تا اینکه یکسال گذشت وخانمم کماکان از رابطه دخول ممانعت میکرد وبنده هیچگونه مشکلی نداشتم .پیش چند دکتر و روانپزشک و سکستراپ رفتیم اما خانمم تمرینات و تکالیفی ک دکتر محول کرده بود انجام نمیداد بعد از ۱۸ ماه بواسطه یک حرف و حدیث تصمیم گرفتیم از هم جدا بشیم و مساله را پیش قاضی دادگاه مطرح کردم قاضی آزمایشات تست نغوط برای بنده نوشتن دوشب دربیمارستان بستری شدم و دستگاه وصل کردن ولی در طول شب حتی یک دقیقه هم نتونستم بخوابم که نتیجه آزمایش هرشب یک بار سفتی آلت در حد ۵۰% بوده دکتر متخصص بیمارستان تفسیری داشتند که مقداری از n.p.t استحکام نداشته و نتیجه را abnormal دانستند ازشما خواهشمندم راهنمایی بفرمایید

نظرات (1)

سلام سونوگرافی داپلر رنگی از آلت با تزریق پاپاورین هم کمک کننده است

Comments are closed.