سلام آقای کیوان من بعد از تحرک شدن میرم دستشویی ادرار میکنم مایع هم نیست حالت خشک اینا ازم خارج میشه چی هست