طلبه هستم و پرسش زیر را دریافت کرده لطفا در پاسخ دادن به این فرد مرا راهنمایی کنید:

پسری دارای اندام مردانه اما روحیات و رفتارهای ناخودآگاه زنانه از من برای حل مشکل خود راهنمایی خواست. مراحل درمانی و تشخیص مشکل این فرد را برایم تشریح میکنید؟

نظرات (1)

سلام،مراجعه به روانپزشك و پزشكي قانوني نمايند

نظر خود را بنویسید