سلام آقای دکتر
من وقتی میرم دسشویی ادرار دارم و تخلیه میشه ولی کامل نمیشه بعدش دوباره میرم سرویس و ادرار میاد ولی خیلی کم از قطره بیشتره
سوزش و خارش هم ندارم
مشکل چیه؟