سلام وقت بخیر
باتوجه به ازمایش ادرار،مشکل احتمالی درفاکتورهای
Appearance:Semi Turbid
Crystals:Amorph phosphate:Many
Mucus:Few
رالطفابفرمایید.وآیانیازبه آزمایش جدیدویادرمان دارویی میباشد!؟
باتشکرفراوان وقدردانی ازجنابعالی