سلام وقت بخیر
باتوجه به ازمایش ادرار،مشکل احتمالی درفاکتورهای
Appearanc
Crystals
Mucus
رالطفابفرمایید.وآایانیازبه آزمایش جدیدویادرمان دارویی میباشد!؟
ازمایش رابپیوست خدمت شماارسال میکنم.
باتشکرفراوان وقدردانی ازجنابعالی