با سلام.. مدت سه ماه است که توانی جنسی خود را از دست داده وزود انزالی گرفته ام.. من مشکل قلبی شدید دارم کارایی قلبم با دستگاه باتری قلب ۱۰% است و همچنین داروی وارفارین مصرف دارم.. البته این بیماری بیش از ۲سال است که بامن است ولی این مشکل را نداشتم این مشکل ناگهان به سراغم امد لطفا راهنمایی فرمایید.