سلام اقای دکتر من خودارضایی میکردم ولی نه خیلی زیاد الان یک ماه که کامل دیگه انجام نمیدم فقط نمیدونم چرا بعدازترک دچار یه مشکلی شدم بعد از ادرارکردن فکرمیکنم باز ادرار دارم این مشکل تا یک یا دو هفته اول بعد ترک بود الان بهتر شدم دیگه این حس رو ندارم ولی بعضی موقع باز میشم که بعداز ادرارکردن انگار باز ادرارم مونده که این یه بار زور زدم یه چند قطره مایع چسبناکی خارج شد ولی رنگش سفید نبود مشکلم چیه اقای دکتر ؟