باسلام و عرض ادب
بنده حدودا يكسال هست كه ٢تا لكه كه حالت خشكي دارد روي بيضه ام افتاده كه تَرك ميشود و روي كُلاهك آلتم هم لكه هاي قرمز مانند افتاده كه خواستم ببينم كه مشكل من چيه و بايد به چه دكتري مراجعه كنم و راه حل درمان خانگي هم دارد آيا؟

نظر خود را بنویسید