سلام من 28 سالمه و هنگام رابطه جنسي نعوظ ندارم و يا خيلي كوتاه مدت نعوظ دارم
آزمايش دادم (كلسترول خونم به خاطر اينكه صبحانه ارده خورده بودم بالا نشون داده) به پيوست ارسال ميشه

نظرات (1)

سلام ،آزمايش ارسال نشده ،ولي مشكل نعوظ با رفع استرس و بي خوابي و دارو درمان ميشه

نظر خود را بنویسید