سلام آقای دکتر سپاس بابت وقتی ک میزارین.
آقای دکتر من بدنسازی کار میکنم ایا تزریق ناندرلون ۲۵میلی هر ۵ روز یک بار مشکل خاصی ایجاد میکنه؟