سلام از بچگی بیضه هام خیلی آویزون و شل هستند به صورتی که حین راه رفتن بین پاهام حسشون میکنم و اینکه با لمس کردنشون درد میگیرن …هفت سالگی هم عمل بیضه داشتم یکیشون ازون یکی بزرگتربودش…ب نظرتون این نمیتونه برای معافیت بررسی بشه…ممنون

نظرات (1)

Comments are closed.