سلام خسته نباشد پدر بنده سرطان مثانه بدخیم دارد و سراسر مثانه را گرفته و نظر دکتر ایشان این است که باید مثانه تخلیه شود جهت مشاوره قلب پیش از عمل مراجعه کردیم و دکتر قلب آنژیو کرد و گفتند باید جراحی عمل قلب باز شود، اکنون ما باید چکار کنیم که تومور مثانه در بدن پخش نشود؟

نظرات (1)

سلام،شيمي درماني و راديوتراپي

نظر خود را بنویسید