چند ماهی هست در قسمت انتهای تنه آلات تناسلی و روی پوست دو سه عدد خال قهوه آیی ایجاد شده آیا زگیل می‌باشد ممنونم راهنماییم کنید و چه کنم