عمل جراحی در دوران کودکی به دلیل مشکل در محل ادرار و گوشت اضافه در محیط پس ازختنه به دلیل احتمال بازگشت مشکل ادرار.
سن کنونی ۳۲ که اکنون دچار اذیت در هنگام نشست و برخواست میشود.

نظرات (1)

نظر خود را بنویسید