با سلام
همانطور که مشاهده میکنید سوراخ نوک‌الت بنده خیلی بزرگ است که وقتی بازش میکنم دو سوراخ وجود داره که از هر دو ادرار میاد
موقع سکس و‌تلمبه خیلی باز میشه و‌سوزش داره و من نمیتونم محکم تلمبه بزنم و خیلی اذیتم و میترسم پاره شه کمکم کنید مشکلم‌چیه خیلی استرس دارم