سلام آقای دکتر خسته نباشید
من پسر ۱۵ ساله هستم مدتی بود که ناگهان احساس میکردم که مایعی از آلتم خارج میشود ولی وقتی لباس زیرم را چک میکردم اثری مشاهده نمیکردم اما دیشب ناگهان وقتی لباس زیرم را چک کردم متوجه یک لکه مایع شدم سوالم این بود که ماهیت این مایع و دلیل این نوع احساس چیست